Turk Spor Takimlari

Aslına bakılırsa ülkemizde ilk spor içerikleri 20. yüzyılın başında yani Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yayınlanmaya başlanmıştır. Genellikle İstanbul’da meydana gelen futbol mücadelelerini konu edinen bu haber içerikleri ulusal gazetelerin arka sayfa haberleri olarak veya aylık yayınlanan bazı aktüel dergilerin ara sayfalarında yer almaktaydı.

Turkiye’de Yayin Yapan Spor Dergileri Nelerdir
Turkiye’de Yayin Yapan Spor Dergileri Nelerdir

Türkiye’de Yayın Yapan Spor Dergileri

Görsel içeriklerin oldukça az kullanıldığı bu spor haberleri tahmin edilebileceği üzere oldukça dar bir kesime hitap etmekteydi. Bu anlamda ilke kez 1910’lu yıllarda Anadolu Spor Kulübü’nü kuran Burhan Felek aynı yıllarda Futbol isimli bir dergi yayınlayarak ülkemizde spor yayıncılığı sürecini başlatmıştır.

Türkiye’de Spor Basının Gelişimi

Erken cumhuriyet döneminde ise başta futbol olmak üzere Türk sporunun gündemini kamuoyuna sunan dergiler arasında Top, Kırmızı-Beyaz, Olimpiyat ve Türk Spor yer almaktadır. Öte taraftan aynı dönem aralığında yayınlanmakta olan Türkiye Spor Gazetesi ise günlük bir gazete olarak ülkemiz basın yayın tarihindeki yerini almış ve bu çerçevede öncü bir role bürünmüştür. Fakat 1965 ve 1972 yılları arasında Anadolu futbol kulüplerinin profesyonel olarak faaliyete geçmesi Türk spor basın yayın tarihinin tam anlamıyla dönüm ve kırılım noktasını teşkil etmiştir.

Spor Yayıncılığının Kulüplerin ve Futbolun Tekeline Girmesi

Bu tarihten itibaren yayınlanmaya başlayan Fotospor ve Hayatspor gibi dergiler, baskı teknolojilerinin gelişimine paralel olarak kuşe kâğıda ve bol bol görseller eşliğinde yayınlanması ile kendi okuyucu kitlesine meydana getirmişti. Artık Türkiye’de bir spor okuryazarlığından kolaylıkla söz edilebilirdir. 1980’li yıllardan itibaren futbolun endüstrileşmesi ile birlikte büyük kulüplerden ayrılan futbolcuların bireysel veya müşterek olarak teşebbüs ettikleri spor yayıncılıkları ise bu sahanın mikro alanlara ayrılmasına; spor yayıncılığının yavaş yavaş kulüp yayıncılığına dönüşmesine adeta zemin hazırlamıştır.

Turk Spor Takimlari
Turk Spor Takimlari

Nitekim 2000’li yıllara gelindiğinde başta Türk sporunun 3 büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aylık olarak spor yayıncılığı yapmaya başlamıştı. Bu girişim çok kısa bir süre sonra başta Trabzon olmak üzere Eskişehir, Bursa ve Konya gibi şehir kulüpleri tarafından da takip edilmiştir. Fakat belirtmekte fayda var ki bu tür bir spor yayıncılığı okuyucularına futbol içeriklerini sunarken basketbol ve voleybol gibi amatör branşların bu yayıncılıktan nasiplenebildiğini söyleyebilmek oldukça zordur.